Investeringsacties

Waarom dit jaar nog investeren in bedrijfsmiddelen?

Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De KIA is een aftrekpost op je winst. Het bedrag dat je mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Om in 2020 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet je een bedrag tussen € 2.401 en € 323.544 investeren in bedrijfsmiddelen voor je onderneming. Hieronder de tabel met de percentages voor deze investeringsaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

Zie voor meer informatie hier of informeer bij je boekhouder over de voordelen van het dit jaar nog investeren in bedrijfsmiddelen.

Uiteraard hebben we een aantal mooie investeringsacties voor je, zodat investeren nog leuker wordt! Vraag ernaar bij je contactpersoon of aan een van onze vestigingen.